هفت‌ویک | فروشگاه اینترنتی آنلاین

معرفی انواع لباس عروس جدید بیشتر بدانید

فال هفتگی 14 تا20 مرداد_هفت ویک92186

۱۴۰۰/۵/۱۵ سپیده ایمانپور

🔮 فال ابجد هفتگی 

📆 از تاریخ 14 تا 20 مرداد 

 

 🔹فروردین 🔹

 

آ آ ج

از خصومت دست بردار اگر قصد انجام كاری ناثواب داری ، يا فكری بد در سر داری از آن دست بردار . از كسی كه چشمانی كبود و رنگی سرخ دارد دوری كن . كسس از تو رنجور شده بايد از او دلجويي كنی . اگر خواسته و آرزويی داری تا ده روز آينده به آن ميرسی . صدمه‌ای متوجه توست . صدقه بده انشاءالله رفع خواهد شد. از فكر بد ، پول و در آمد حرام دوری كن . در همه ی كارها به خدا توكل كن.

 

🔹 اردیبهشت 🔹

 

آ د آ

نيت خوبی كرده ای طالعت روشن است. غم و تيرگی از تو دور شده است و سعادت به تو روی آورده است از آسيب بدخواهان در امان هستی . اگر چيزی را از دست بدهی، از آن فايده ای نصيب می‌شود. ازدوست همكار يا همسر خود راحتی ميبينی. اگر فكر معامله هستی انجام بده نفع میبری. مدتی است نگران هستی و تشويشی به دل داری. اگر مسافري داری به سلامت باز ميگردد. اگر قصد انجام كاری را داری ، شرايط با تو موافق است و به مقصود ميرسی انشاءالله.

 

🔹 خرداد 🔹

 

آ ج ب

با اين نيتی كه كرده ای به خواسته ات می‌رسی و خداوند تو را از غم و رنج ميرهاند ، پول و ثروت خوبی نصيب تو می‌شود اگر با كسی منازعه و دعوا داری عاقبت به نفع تو خواهد شد اگر او با تو نمی سازد نگران نباش عاقبت رام خواهد شد. اگر چيزی را از دست داده ای دوباره به دست می آوری .

 

🔸 تیر 🔸

 

ب د ب

به زودی مشكل يا ناراحتيت بر طرف می‌شود اما نبايد از كسی توقع خير و راحتی داشته باشی چيزی را از دست داده ای كه به زودی به دست می‌آوری اگر با كسی دعوا و مخاصمه ای داری عاقبت به نفع تو تمام می‌شود اگر چنين قصدی را اكنون داريد چند روزی صبر كنيد و سپس به آن اقدام كنيد به زودی گشايش و توفيقی نصيب تو می‌شود و كارت بالا ميگيرد.

 

🔸 مرداد 🔸

 

ب ج د

طالعت نيك است و نيتت بر آورده می‌شود رازت را به كسی نگو . بايد مراقب بدخواهان باشی در كارت گشايش ديده می‌شود به خداوند رحمان اميدوار باش و با توكل به او به كار و زندگيت ادامه بده. اطمينان داشته باش كه روزهای بهتری در پيش خواهی داشت .

 

🔸 شهریور 🔸

 

آ آ ب

اگر بيمار هستی به زودی سلامت خود را باز می يابی و از سلامت و تندرستی برخوردار می‌شوی. به زودی زندگی خوبی با خانواده ات خواهی داشت در كار و معامله سود خوبی نصيب تو می‌شود يكی از کسانی كه به او نيكی می‌کنی به تو بدی می‌کند . اما از كار خود پشيمان می‌شود ، چون غمخوار توست. اگر قصد سفر داری برو سفر خوبي خواهی داشت اگر چيزی را از دست داده ای به زودی به دست خواهی آورد اگر مسافری داری به زودی باز ميگردد اگر كسی از نزديكانت در زندان باشد به زودی آزاد می‌شود. اگر خواسته ای داری به زودی برآورده می‌شود از كارهای بد حذر كن و در انجام كارهای خير پيش قدم باش به خاطر انجام يك كار خوب و خير بر سر زبانها می‌افتی. از جايی كه انتظار نداری پول يا چيزی به شما می‌رسد پس خداوند را شکرگزار باش

🔮 فال ابجد هفتگی 

📆 از تاریخ 14 تا 20 مرداد 

 

 🔹مهر 🔹

 

ب آ ج

حاجت و آرزويی داری كه برآورده می‌شود گشايشی در كارت پيدا می‌شود و ايام خوشی خواهی داشت اگر مشكلی داری به زودی برطرف می‌شود اگر اين مشكل مالی باشد موقعيت مالی خوبی پيدا ميكنی در طالعت فرزند زياد ديده می‌شود . فرزندانی خوب و خوش قدم.

 

🔹 آبان 🔹

 

د د ب

از اين نيت كه كرده ای بايد صبر كنی تا مرادت حاصل شود .اگر قصد سفر داری برو ، نفع خوبی از آن خواهی برد اگر قصد انجام كار خيری داری به آن عمل كن مراقب باش تا گناه نكنی. برای بهتر شدن كارها به خداوند توكل كن.

 

🔹 آذر 🔹

 

د آ د

قصد و نيتت خوب است . در رحمت به سويت باز می‌شود از چشم زخم مردم ترسی به خود راه نده ،از آن در امان خواهی بود در هر كاری با اهلش مشورت كن. در همه حال رضای خدا و خلق خدا را در نظر داشته باش . بخت با تو يار است.

 

🔸 دی 🔸

 

ج آ ‌آ

به آنچه نيت كرده ای می‌رسی اما بايد منتظر بمانی. از اعمال بد دوری كن تا از غم و رنج در امان بمانی. از فكر بد و پول حرام دوری كن ، خداوند روزی تو را به تو حواله كرده است . به زودی يك خبر خوشحال كننده به تو می‌رسد كه تغييراتی در زندگی تو به وجود می‌آورد اگر در همه ی امور به خداوند توكل كنی به مقصودت می‌رسی.

 

🔸 بهمن 🔸

 

د ب د

طالع خوبی داری و به خواسته ات می‌رسی. روزی حلال به دست تو می‌رسد قدرش را بدان سعی كن به كسی خيانت نكنی ، چون صدمه ی بزرگی خواهی خورد. اگر قصد سفر دوری داری،از آن منصرف شو زيرا به رنج و زحمت خواهی افتاد و از كار و تلاش غفلت مكن تا به مقصود برسی. انشاءالله.

 

🔸 اسفند 🔸

 

د ب آ

طالعت روشن است . تشويش را از خودت دور كن . كارها بر وفق مراد تو خواهد شد اگر چيزی را از خدا طلب كردی به آن می‌رسی. اگر قصد سفر و يا انجام معامله ای داری، آن را انجام بده برايت سودبخش است.

هنوز هیچ دیدگاهی درج نشده است. شما اولین باشید!