هفت‌ویک | فروشگاه اینترنتی آنلاین

معرفی انواع لباس عروس جدید بیشتر بدانید

فال 14 فروردین_هفت ویک8902

۱۴۰۰/۱/۱۴ سپیده ایمانپور

🔮فال ابجد هفتگی 

📆 از تاریخ 14 تا 18 فروردین 

 🔹فروردین 🔹

د د ج

قصد و نيت شما  خوب است به زودی كارهايت سر و سامان مي گيرد تا چهل روز ديگر چنان گشايشی در كارت پيدا مي شود كه انتظارش را نداری . تغييرات مثبتی در زندگي شما  در پيش داری. خيلي زود از غم و رنج ، رها مي شوی و به نشاط و شادمانی دست پيدا مي كنی البته اراده ی تو هم در اين امر دخيل ميباشد .

🔹 اردیبهشت 🔹

د آ ج

طالع نيكی در پیش داری كارت به زودی بالا مي گيرد و به توفيقاتی دست پيدا مي كنی. اگر مسافری داری به زودی خبر خوشی از او به تو ميرسد. اگر گم شده ای داری آن را پيدا ميكنی دوستی داری كه در پی راحتی توست. به تلاشت ادامه بده تا به آنچه كه برای تو مقرر شده دست بيابی .

🔹 خرداد 🔹

آ آ آ

به زودی گره ی كارت باز می‌شود و به هر خواسته ای كه داری مي رسی ممكن می باشد  كسی به زودی به جمع خانواده ی شما افزوده شود. دوستان خوبی داری به وقت نياز با آنها مشورت كن. تا حدی از شر بدخواهان در امان هستی. در چند روز آينده يك خبر خوشحال كننده مي شنويد . اگر آرزو و يا نيتی داری به آن خواهی رسید. در كارهايت به خدا توكل كن تا به اميد حق كارهايت درست به انجام برسد. رازت را به هر كس نگو خوددار باش و از بديها پرهيز كن . آنچه را كه انتظار داری انشاءالله به زودی به دست خواهی آورد.

🔸 تیر 🔸

ب د ب

به زودی مشكل يا ناراحتي شما  بر طرف می‌شود اما نبايد از كسی توقع خير و راحتی داشته باشی چيزی را از دست داده ای كه به زودی به دست می‌آوری اگر با كسی دعوا و مخاصمه ای داری عاقبت به نفع تو تمام می‌شود اگر چنين قصدی را اكنون داريد چند روزی صبر كنيد و سپس به آن اقدام كنيد به زودی گشايش و توفيقی نصيب تو می‌شود و كارت بالا ميگيرد.

🔸 مرداد 🔸

ج ب آ

طالع تو نیکو است با توكل به خداوند به خواسته ات می‌رسی تغييراتی در پيش داری به خداوند توكل كن تا زودتر به مقصود برسی . به همه اعتماد نكن . چيزی يا خبری به تو می‌رسد كه ممكن است خیلی با ارزش نباشد . ولی تو را خوشحال می‌کند، آينده ی روشنی داری ،برای رسيدن به آن راه زيادی نمانده اما بايد مراقب اعمال و رفتارت باشی.

 

🔸 شهریور 🔸

 

آ آ ج

 

از خصومت دست بردار اگر قصد انجام كاری ناثواب داری ، يا فكری بد در سر داری از آن دست بردار . از كسی كه چشمانی كبود و رنگی سرخ دارد دوری كن . كسس از تو رنجور شده بايد از او دلجويي كنی . اگر خواسته و آرزويی داری تا ده روز آينده به آن ميرسی . صدمه‌ای متوجه توست . صدقه بده انشاءالله رفع خواهد شد. از فكر بد ، پول و در آمد حرام دوری كن . در همه ی كارها به خدا توكل كن.

 

 

Card image cap

🔮 فال ابجد هفتگی 

📆 از تاریخ 14 تا 18 فروردین 

 🔹مهر 🔹

آ ج ا 

به آنچه كه نيت كرده ای می‌رسی ، ولی بايد صبر كنی نه اينكه تعجيل كنی . اگر تعجيل كنی از كارت پشيمان می‌شوی . از قصدی كه داری دور شو . با كسی نزاع نكن . راز دل خود را به كسی نگو . از شخصی گندمگون كه قدی متوسط دارد و روی او يك نشان است دوری كن . از اعمال بد دست بردار و مال حرام نخور . به خداوند توكل كن تا از غم و رنج در امان باشی.

🔹 آبان 

ب آ د

آنچه را كه نيت و آرزو كرده ای به آن ميرسی زيرا طالعت روشن است از جانب بزرگان و اهل قلم نفع خوبی نيتت می‌شود از كار خود بهره مند می‌شوی و از دوستان باوفا،شادمان خواهی شد اگر قصد خريد خانه و يا ساخت بنا داريد به آن عمل كنيد به صلاح و نفع شما خواهد بود.

🔹 آذر 🔹

د آ ب

طالع شما روشن است موفقيت خوبی در پيش داری بر بدخواهان و مخالفان پيروز می‌شوی و به مراد و مقصود می‌رسی تا چند روز آينده خبری خوشحال كننده ای به تو می‌رسد اگر قصد ازدواج يا معامله ای داری به آن عمل كن با زنان گفتگو يا بگومگویی خواهی داشت اما رنجی به تو نميرسد.

 

🔸 دی 🔸

د د د

 

نيت خوبی كردی به خواسته و آرزويت می‌رسی. در روزی به رويت گشوده می‌شود وبه سعادت و خوشی دست می يابی. اگر قصد سفر يا معامله ای داری به آن عمل كن به نفع تو خواهد بود به ديگران اعتماد كنی اما رازت را به هر كس مگو به زودی خبر خوشی به تو می‌رسد.

 

🔸 بهمن 🔸

 

ب ج د

 

طالعت نيك است و نيتت بر آورده می‌شود رازت را به كسی نگو . بايد مراقب بدخواهان باشی در كارت گشايش ديده می‌شود به خداوند رحمان اميدوار باش و با توكل به او به كار و زندگيت ادامه بده. اطمينان داشته باش كه روزهای بهتری در پيش خواهی داشت .

 

🔸 اسفند 🔸

 

آ ج ب

 

با اين نيتی كه كرده ای به خواسته ات می‌رسی و خداوند تو را از غم و رنج ميرهاند ، پول و ثروت خوبی نصيب تو می‌شود اگر با كسی منازعه و دعوا داری عاقبت به نفع تو خواهد شد اگر او با تو نمی سازد نگران نباش عاقبت رام خواهد شد. اگر چيزی را از دست داده ای دوباره به دست می آوری .

 

 

هنوز هیچ دیدگاهی درج نشده است. شما اولین باشید!