هفت‌ویک | فروشگاه اینترنتی آنلاین

معرفی انواع لباس عروس جدید بیشتر بدانید

سپندارمذگان چیست؟_هفت ویک20006

۱۴۰۰/۱۱/۲۵ سپیده ایمانپور

سپندار مذگان ولنتاین ایرانی 

 

اقوامی که در تاریخ از جایگاه شامخی برخوردار هستند ، کسانی بوده اند که توانسته اند به شیوه مؤثر تری خود، فرهنگ و اسطوره های باستانی خود را معرفی بکنند و حیات خود را تا ارتفاع یک افسانه بالا برنده اند . آنچه برای معاصرین و آیندگان حائز دارای اهمیت است، عدد افراد یک ملت و تعداد سربازانی که در جنگ کشته شده اند نیست و پیروز گشته اند مهم نیست ؛ بلکه ارزشی است که آن ملت در زرادخانه فرهنگی بشریت دارد مهم می باشد . 

 

ملت ایران از جمله ملت هایی است که زندگی اش با جشن و شادمانی پیوند فراوانی داشته است ، به مناسبت های گوناگون جشن می گرفتند و با سرور و شادمانی روزگار می گذرانده اند و از هر فرصتی برای شادی استفاده می گردند . این جشن ها نشان دهنده فرهنگ، نحوه زندگی، خلق و خوی ، فلسفه حیات و در کل جهان بینی ایرانیان در زمان های باستان است. از آنجایی که ما با فرهنگ باستانی خود نا اشنا هستیم ، شکوه و زیبایی این فرهنگ با ما بیگانه شده است. و فرهنگ بیگانه را با خود هماهنگ و اشنا کرده ایم ؟

 

چند سالی ست حوالی ۲۵ بهمن ماه (۱۴ فوریه) که می شود هیاهو و هیجان را در خیابان ها و کافی شاپ ها پارک ها و ..... می بینیم . مغازه های اجناس کادوئی لوکس و فانتزی و عروسکی غلغله می شود. همه جا اسم Valentine به گوش ها می خورد. از هر بچه مدرسه ای که در مورد والنتاین سوال بکنید می داند که “در قرن سوم میلادی که مطابق می شود با اوایل امپراطوری ساسانی در ایران باستان بوره ، در کشور روم باستان فرمانروایی بوده است بنام کلودیوس دوم. کلودیوس عقاید عجیبی داشته است از جمله اینکه سربازی خوب خواهد جنگید که مجرد باشد و ولنتاین کشیشی بوده که مخفیانه این افراد را با عشاق خود عقد میکرده و در اخر خودش به دستور پادشاه کشته شده است و یا به روایت دیگر ولنتاین عاشق دختر زندان بان بوده که او را به دلیل این عشق و عاشقی کشته اند . بنابراین او را به عنوان فدایی و شهید راه عشق و عاشقی می دانند و از آن زمان نهاد و سمبلی می شود برای عشق های واقعی !”

 

اما کمتر کسی است که بداند در ایران باستان، نه چون رومیان از سه قرن پس از میلاد!، که از بیست قرن پیش از میلاد، روزی موسوم به روز عشق بوده است و داستان این روز چیست !

 

جالب است بدانید که این روز در تقویم جدید ایرانی دقیقا مصادف است با 5 اسفند، یعنی تنها چند روز پس از والنتاین فرنگی و بیگانه است ! این روز “سپندار مذگان” یا “اسفندار مذگان” نامگذاری شده است. فلسفه ی بزرگداشتن این روز به عنوان “روز عشق” به این صورت بوده است که در ایران باستان هر ماه را سی روز حساب می کردند و علاوه بر اینکه ماه ها اسم داشتند، هریک از روزهای ماه نیز یک نام را داشتند. البته جالب است بدانید در ایران باستان جشن هایی مثل رنگ پاشان و اب پاشان ،مهرگان و نوروز ، جشن اتش و گاهنبار هار همچنین یلدا نیز جزئی لز جشن های باستانی است .

 

بعنوان مثال روز اول بهمن ماه “روز اهورا مزدا”، روز دوم، روز بهمن (سلامت، اندیشه) که نخستین صفت خداوند است، روز سوم اردیبهشت یعنی روز “بهترین راستی و پاکی” که باز از صفات خداوند است، روز چهارم شهریور یعنی “شاهی و فرمانروایی آرمانی” که خاص خداوند است و روز پنجم اسفند ماه “سپندار مذ” بوده است. سپندار مذ لقب ملی زمین است. یعنی گستراننده، مقدس، فروتن.

 

زمین نماد عشق است چون با فروتنی، تواضع و گذشت به همه افراد عشق می ورزد. زشت و زیبا را به یک چشم می نگرد و همه را چون مادری در دامان پر مهر خود امان می دهد. به همین دلیل در فرهنگ باستان سپندار مذگان را بعنوان نماد عشق می پنداشتند. و به عنوان سنبلی برای عشق معرفی شده است .

 

در هر ماه، یک بار، نام روز و ماه یکی می شده است که در همان روز که نام ان با نام ماه مقارن می شد ، جشنی ترتیب می دادند متناسب با نام آن روز و ماه . مثلا شانزدهمین روز هر ماه مهر نام داشت و که در ماه مهر، “مهرگان” لقب می گرفت و جشن و سور و ساتی در سراسر کشور اجرا می شر . همین طور روز پنجم هر ماه سپندار مذ یا اسفندار مذ نام داشت که در ماه دوازدهم سال که آن هم اسفندار مذ نام داشت، جشنی با همین عنوان می گرفتند و شادی می کردند . سپندار مذگان جشن زمین و گرامی داشتن عشق است که هر دو در کنار هم معنا پیدا می کردند. در این روز زنان به شوهران خود با محبت و عشق هدیه می دادند. مردان نیز زنان و دختران را بر تخت شاهی نشانده ، به آنها هدیه داده و از آنها اطاعت می کردند.

 

گرچه هنوز اختلاف نظر هایی برای تاریخ این روز وجود دارد اما تاریخ دقیق روز سپندارمذگان در ایران باستان 5 اسفند ماه هرسال بوده که در آن سال ها ماه های سال همگی 30 روز بوده اند. در تقویم جدید ایرانیان چون 6 ماه اول سال 31 روزه می باشد بنابراین برخی معتقدند باید این روز را در 29 بهمن که متصادف با ۵ اسفند ایران باستان است جشن بگیرند.

 

سپندار مذگان ولنتاین ایرانی 

 

اقوامی که در تاریخ از جایگاه شامخی برخوردار هستند ، کسانی بوده اند که توانسته اند به شیوه مؤثر تری خود، فرهنگ و اسطوره های باستانی خود را معرفی بکنند و حیات خود را تا ارتفاع یک افسانه بالا برنده اند . آنچه برای معاصرین و آیندگان حائز دارای اهمیت است، عدد افراد یک ملت و تعداد سربازانی که در جنگ کشته شده اند نیست و پیروز گشته اند مهم نیست ؛ بلکه ارزشی است که آن ملت در زرادخانه فرهنگی بشریت دارد مهم می باشد . 

 

ملت ایران از جمله ملت هایی است که زندگی اش با جشن و شادمانی پیوند فراوانی داشته است ، به مناسبت های گوناگون جشن می گرفتند و با سرور و شادمانی روزگار می گذرانده اند و از هر فرصتی برای شادی استفاده می گردند . این جشن ها نشان دهنده فرهنگ، نحوه زندگی، خلق و خوی ، فلسفه حیات و در کل جهان بینی ایرانیان در زمان های باستان است. از آنجایی که ما با فرهنگ باستانی خود نا اشنا هستیم ، شکوه و زیبایی این فرهنگ با ما بیگانه شده است. و فرهنگ بیگانه را با خود هماهنگ و اشنا کرده ایم ؟

 

چند سالی ست حوالی ۲۵ بهمن ماه (۱۴ فوریه) که می شود هیاهو و هیجان را در خیابان ها و کافی شاپ ها پارک ها و ..... می بینیم . مغازه های اجناس کادوئی لوکس و فانتزی و عروسکی غلغله می شود. همه جا اسم Valentine به گوش ها می خورد. از هر بچه مدرسه ای که در مورد والنتاین سوال بکنید می داند که “در قرن سوم میلادی که مطابق می شود با اوایل امپراطوری ساسانی در ایران باستان بوره ، در کشور روم باستان فرمانروایی بوده است بنام کلودیوس دوم. کلودیوس عقاید عجیبی داشته است از جمله اینکه سربازی خوب خواهد جنگید که مجرد باشد و ولنتاین کشیشی بوده که مخفیانه این افراد را با عشاق خود عقد میکرده و در اخر خودش به دستور پادشاه کشته شده است و یا به روایت دیگر ولنتاین عاشق دختر زندان بان بوده که او را به دلیل این عشق و عاشقی کشته اند . بنابراین او را به عنوان فدایی و شهید راه عشق و عاشقی می دانند و از آن زمان نهاد و سمبلی می شود برای عشق های واقعی !”

 

اما کمتر کسی است که بداند در ایران باستان، نه چون رومیان از سه قرن پس از میلاد!، که از بیست قرن پیش از میلاد، روزی موسوم به روز عشق بوده است و داستان این روز چیست !

 

جالب است بدانید که این روز در تقویم جدید ایرانی دقیقا مصادف است با 5 اسفند، یعنی تنها چند روز پس از والنتاین فرنگی و بیگانه است ! این روز “سپندار مذگان” یا “اسفندار مذگان” نامگذاری شده است. فلسفه ی بزرگداشتن این روز به عنوان “روز عشق” به این صورت بوده است که در ایران باستان هر ماه را سی روز حساب می کردند و علاوه بر اینکه ماه ها اسم داشتند، هریک از روزهای ماه نیز یک نام را داشتند. البته جالب است بدانید در ایران باستان جشن هایی مثل رنگ پاشان و اب پاشان ،مهرگان و نوروز ، جشن اتش و گاهنبار هار همچنین یلدا نیز جزئی لز جشن های باستانی است .

 

بعنوان مثال روز اول بهمن ماه “روز اهورا مزدا”، روز دوم، روز بهمن (سلامت، اندیشه) که نخستین صفت خداوند است، روز سوم اردیبهشت یعنی روز “بهترین راستی و پاکی” که باز از صفات خداوند است، روز چهارم شهریور یعنی “شاهی و فرمانروایی آرمانی” که خاص خداوند است و روز پنجم اسفند ماه “سپندار مذ” بوده است. سپندار مذ لقب ملی زمین است. یعنی گستراننده، مقدس، فروتن.

 

زمین نماد عشق است چون با فروتنی، تواضع و گذشت به همه افراد عشق می ورزد. زشت و زیبا را به یک چشم می نگرد و همه را چون مادری در دامان پر مهر خود امان می دهد. به همین دلیل در فرهنگ باستان سپندار مذگان را بعنوان نماد عشق می پنداشتند. و به عنوان سنبلی برای عشق معرفی شده است .

 

در هر ماه، یک بار، نام روز و ماه یکی می شده است که در همان روز که نام ان با نام ماه مقارن می شد ، جشنی ترتیب می دادند متناسب با نام آن روز و ماه . مثلا شانزدهمین روز هر ماه مهر نام داشت و که در ماه مهر، “مهرگان” لقب می گرفت و جشن و سور و ساتی در سراسر کشور اجرا می شر . همین طور روز پنجم هر ماه سپندار مذ یا اسفندار مذ نام داشت که در ماه دوازدهم سال که آن هم اسفندار مذ نام داشت، جشنی با همین عنوان می گرفتند و شادی می کردند . سپندار مذگان جشن زمین و گرامی داشتن عشق است که هر دو در کنار هم معنا پیدا می کردند. در این روز زنان به شوهران خود با محبت و عشق هدیه می دادند. مردان نیز زنان و دختران را بر تخت شاهی نشانده ، به آنها هدیه داده و از آنها اطاعت می کردند.

 

گرچه هنوز اختلاف نظر هایی برای تاریخ این روز وجود دارد اما تاریخ دقیق روز سپندارمذگان در ایران باستان 5 اسفند ماه هرسال بوده که در آن سال ها ماه های سال همگی 30 روز بوده اند. در تقویم جدید ایرانیان چون 6 ماه اول سال 31 روزه می باشد بنابراین برخی معتقدند باید این روز را در 29 بهمن که متصادف با ۵ اسفند ایران باستان است جشن بگیرند.

هنوز هیچ دیدگاهی درج نشده است. شما اولین باشید!